UWAGA! Czempionat Porównawczy koni ras szla­chet­nych: m, sp i wlkp w Drzonkowie odwołany! Email

PZHK infor­mu­je że ze względu na nie­wielką liczbę zgło­szo­nych koni, odwo­łany zostaje

Ogólnopolski Czempionat Porównawczy koni ras szla­chet­nych: m, sp i wlkp w sko­kach luzem.