Nowe władze PZHKM Email

Nowe władze związku wybrane podczas VI Walnego Zjazdu PZHKM, który odbył się 7 marca 2015 r.

Zarząd PZHKM:

  •    Jerzy Urbański - Prezes
  •    Bogusław Dąbrowski - Wiceprezes
  •    Mateusz Staszałek - Skarbnik
  •    Maria Bieńko - Sekretarz
  •    Jan Zuber - Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna PZHKM:

  •    Piotr Małczyński - Przewodniczący
  •    Sławomir Frosik - Członek Komisji
  •    Sławomir Supera - Członek Komisji