Czempionat - Zmiany Email
wa­run­kach udzia­łu w XVI Na­ro­do­wym Mło­dzie­żo­wym Czem­pio­na­cie Koni Ma­ło­pol­skich po­ja­wi­ły się zmia­ny:
 • nowy adres e-ma­il, na który na­le­ży prze­sy­łać zgło­sze­nia,
 • nowy numer konta ban­ko­we­go, na które na­le­ży do­ko­ny­wać wpłat.

W związ­ku z tym pro­si­my o po­bra­nie na nowo pli­ków z wa­run­ka­mi oraz z for­mu­la­rzem zgło­sze­nio­wym.

 

XVI Narodowy Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich
Białka, 27-28 lipca 2013 r. - warunki uczestnictwa

pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Stanisława Kalemby

XVI Narodowy Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich – dla rocznych i dwuletnich ogierów oraz rocznych, dwuletnich i trzyletnich klaczy hodowli krajowej, wpisanych lub spełniających warunki wpisu do księgi głównej koni rasy małopolskiej.

Podczas Czempionatu odbywa się dodatkowy konkurs skoków luzem przeznaczony dla ogierów i klaczy w wieku dwóch i trzech lat, oraz dodatkowy konkurs z oceną ruchu luzem przeznaczony dla ogierków i klaczek rocznych.

Program

Sobota (27 lipca)

 • 09:00 - uroczyste rozpoczęcie pokazu
 • 09:00 – uroczyste rozpoczęcie pokazu
 • 09:05 – klasa I A - ogierki roczne
 • 09:45 – klasa I B - ogierki roczne
 • 10:30 – klasa II A – klaczki roczne
 • 11:15 – klasa II B – klaczki roczne
 • 12:00 – konkurs ruch luzem – konie roczne
 • 13:30 – lunch, pokaz specjalny
 • 14:30 – klasa III A – ogierki dwuletnie
 • 15:15 – klasa III B – ogierki dwuletnie
 • 16:00 – klasa IV A - klaczki dwuletnie
 • 16:45 – klasa IV B - klaczki dwuletnie
 • 17:30 – konkurs - skoki luzem, konie dwuletnie
 • 19:30 – Seminarium naukowe:
  • Biomechanika koni
  • Analiza wyników sportowych koni rasy małopolskiej
  • 10 lat Polskiego Związku Hodowców Koni Małopolskich
 • 20:00 - Wieczór Hodowców

Niedziela (28 lipca)

 • 10:00 – otwarcie drugiego dnia pokazu
 • 10:10 – klacze trzyletnie
 • 11:00 – konkurs - skoki luzem, konie trzyletnie
 • 12:00 – wybór Czempiona Polski Ogierów Młodszych
 • 12:30 – wybór Czempiona Polski Klaczy Młodszych
 • 13:00 – wybór Najlepszego Konia Pokazu Best in Show
 • 13:30 – lunch - pokaz specjalny
 • 14:30 – wybór Superczempiona
 • 15:00 - zakończenie pokazu

Warunki udziału

Warunki udziału do pobrania:

Zgłoszenia (formularze)

Zgłoszenia koni do pokazu należy przesyłać na adres:

Stado Ogierów w Białce
22-300 Krasnystaw
tel./fax: (82) 577-12-00
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lipca 2013 roku, według podanego niżej wzoru. W załączeniu formularz zgłoszeniowy:

oraz dodatkowe strony formularza dla wystawców zgłaszających więcej niż 3 konie:

Warunki uczestnictwa w czempionacie zostały uzgodnione przez LZHK, PZHKM, SO Białka i LKS Białka.