Informacja dotycząca wystawy Koni Małopolskich 01-02 maja. Email

SO Bogusławice informuje Hodowców, biorących udział w wystawie w dniach 1-2.05.2013 r. spoza województwa łódzkiego, iz różnica w cenie organizacyjnej zostanie pokryta ze środków Stada. Informacja w linku do pobrania.