Wyniki kategoryzacji ogierów – rezerwa hodowlana Email

Komisja Ksiąg Stadnych koni rasy małopolskiej pozytywnie rozpatrzyły wniosek PZHK o wprowadzenie do rezerwy hodowlanej ogierów z wcześniej przez nią opublikowanej listy – tzw. propozycji rezerwy. Ogiery te zostały przeniesione na najbliższe cztery lata do rezerwy hodowlanej i żeby otrzymać kategorię B, muszą uzyskać w tym czasie minimum 50 pkt. hodowlanych (łącznie z dotychczas uzyskanymi punktami).
Informacje o kategoriach poszczególnych ogierów znajdują się w Tutaj na stronie www PZHK.