Sukces czwartym 6-latkiem MPMK w Skokach Email

W ubiegłą niedziele podczas trwających we Wrocławiu MPMK w skokach,małopolski ogier Sukces (Saganek - Subiekcja po Banita) hod. Mirosława Piwko wł. Jana Cieślara zajął 4 m-ce w kategorii koni 6-letnich hodowli polskiej. Ogiera dosiadała córka właściciela Julia.

 

Gratulujemy!!