Połówkowy test - Bogusławice Email

Informujemy, że 10 sierpnia na terenie Stada Ogierów w Bogusławicach odbędzie się połówkowy test ogierów. Początek godz. 9.00.

Oceniającym będzie Pan Tadeusz Głoskowski.