Witamy !
UWAGA! Czempionat Porównawczy koni ras szla­chet­nych: m, sp i wlkp w Drzonkowie odwołany!
Wpisany przez Administrator   

PZHK infor­mu­je że ze względu na nie­wielką liczbę zgło­szo­nych koni, odwo­łany zostaje

Ogólnopolski Czempionat Porównawczy koni ras szla­chet­nych: m, sp i wlkp w sko­kach luzem.

 

 
Huzar II Vicemistrzem Polski Seniorów WKKW - Sopot 2015
Wpisany przez Administrator   

Małopolski Huzar (Jalienny AA - Huanita m po Toledo xx) hod. SK Walewice pod Pawłem Warszawskim tytuł

II Wicemistrza Polski oraz Brązowy Medal MP WKKW Seniorów 2015 w Sopocie.

 
XVIII Narodowy Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich
Wpisany przez Administrator   

W dniach 25-26 lipca 2015 roku na terenie Stada Ogierów w Białce odbył się XVIII Narodowy Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich. Poniżej wyniki rozegranych klas i czempionatów ze szczegółowymi notami sędziów:

  • kompletne wyniki w wersji do druku - plik PDF
  • kompletne wyniki z danymi koni - plik xlsx

Wyniki czempionatu:

 

Czempionat Ogierów Młodszych i Top Five

Edam

2012

sk.gn.

All That Jazz xxoo

Emina po Divisor xx

SK Janów Podlaski

Eastwood

2014

gn.

Sentender 

Emi po Monsun 

S. Supera

Haszim

2014

gn.

Sentender 

Harmonia po Regiel 

SK Udórz

Lotos

2013

gn.

Huzar 

Lotta po Top Gun AA

M. Wolski

 

Czempionat Klaczy Młodszych i Top Five

 

Kaberlina

2013

gn.

Berlin Bej 

Kleopatra po Emetyt 

J. Zuber

Jodła

2012

c.gn.

Juniperus 

Jedlanka po Jun Bej 

B. Dąbrowski

Atlanta

2014

kara

Huzar 

Amira po Jurand 

A. Łój

Ezra

2014

 c.gn

Davinci 

Eberia po Hindus 

M. Kuczera

Antylya

2013

kaszt.

Szkrab 

Akustyka po Jung 

A. Łój

 

Najlepszy Koń Pokazu

 

Edam

2012

sk.gn.

All That Jazz xxoo

Emina po Divisor xx

SK Janów Podlaski

 

Najlepszy Koń w Skokach Luzem

 

Antylya

2013

kaszt.

Szkrab 

Akustyka po Jung 

A. Łój

 

 

 
Oświadczenie !!!!!
Wpisany przez Administrator   

Zarząd Polskiego Związku Hodowców Koni Małopolskich oświadcza,

iż nie ma nic wspólnego z decyzją podjęta przez SO w Białce informującą iż wszystkie konie przyjeżdżające na teren ZHP SO Białka winny przejść badania krwi testem Cogginsa w kierunku niedokrwistości zakaźnej koni (NZK) oraz być zaopatrzone w stosowne świadectwo weterynaryjne. Decyzja ta dotyczy koni biorących udział w Pokazie Narodowym Koni Małopolskich. Szczegóły oraz wzór zaświadczenia weterynaryjnego zamieszczone zostały w warunkach pokazu. w części „Dodatkowa informacja dla wystawców w sprawie niedokrwistości zakaźnej koni”. PZHKM po zasięgnięciu informacji w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Krasnymstawie otrzymał informacje iż w/w dodatkowe badanie nie zostało zlecone przez Inspektorat ani nie jest jego wymogiem. Wyżej wymienione badania nie zostały także ustalone ze współorganizatorami tj, PZHKM oraz LZHK. Wszelkie konsekwencje z tym się wiążące ponoszą pozostali organizatorzy w tym SO Białka.

 

 

Zarząd Polskiego Związku Hodowców Koni Małopolskich

 
Nowe władze PZHKM
Wpisany przez M.   

Nowe władze związku wybrane podczas VI Walnego Zjazdu PZHKM, który odbył się 7 marca 2015 r.

Zarząd PZHKM:

  •    Jerzy Urbański - Prezes
  •    Bogusław Dąbrowski - Wiceprezes
  •    Mateusz Staszałek - Skarbnik
  •    Maria Bieńko - Sekretarz
  •    Jan Zuber - Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna PZHKM:

  •    Piotr Małczyński - Przewodniczący
  •    Sławomir Frosik - Członek Komisji
  •    Sławomir Supera - Członek Komisji
 
VI Walny Zjazd Związku
Wpisany przez M.   
Zaproszenie!
na VI Walny  Zjazd Członków PZHKM, który odbędzie się w dniu 07. 03. 2015
 
w sali Lubelskiej Izby Rolniczej ul. Pogodna 50a, 20-337 Lublin (okolice ulicy Witosa - róg ul. Słowiczej)Pierwszy termin godz. 10:00, drugi termin godz. 10:30.
Planowany przebieg obrad:

1. Otwarcie zebrania

2. Wybór przewodniczącego i sekretarza

3. Przyjęcie porządku obrad i regulaminu zjazdu

5. Sprawozdanie z działalności Zarządu

6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej

7. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującym władzom.

8. Przerwa na lunch (posiłki we własnym zakresie, PZHKM zapewnia natomiast barek kawowy)

9.Wybór komisji mandatowo - skrutacyjnej, wyborczej oraz uchwał i wniosków

10. Wybór Zarządu

11. Wybór Prezesa Związku

12. Wybór Komisji Rewizyjnej

13. Podjęcie uchwał i wniosków

14. Sprawy różne, dyskusja

15. Zakończenie zjazdu.

 

Prosimy członków PZHKM o przygotowanie się do uregulowania zaległych i bieżących składek, które podczas zebrania zbierał będzie skarbnik Związku Piotr Małczyński.

 

 
 
Kategoryzacja ogierów - ZMIANY !!!
Wpisany przez M.   
Informujemy, że w związku ze zmianą zapi­sów kate­go­ry­za­cji ogie­rów ras szla­chet­nych, zatwier­dzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisje Ksiąg Stadnych ras: mało­pol­skiej, wiel­ko­pol­skiej oraz pol­ski koń szla­chetny pół­krwi na wspól­nym spo­tka­niu w dniu 3 lutego 2015 r. pod­jęły decy­zję, iż ogiery zakwa­li­fi­ko­wane w poprzed­nich latach do rezerwy hodow­la­nej zostają bez­ter­mi­nowo przy­wró­cone do hodowli, nato­miast indy­wi­du­alne decy­zje w przy­padku ogie­rów wyco­fa­nych z roz­rodu podej­mują odpo­wied­nie Komisje Ksiąg Stadnych na pod­sta­wie wnio­sków właścicieli.
 
Jarema pierwszy w Pompadour
Wpisany przez Administrator   

Miło nam poinformować że małopolski Jarema (Frazes - Jutrzenka po Elsing oo)hod. /wł. Mirosława Janika przed

kilkoma minutami został zwycięscą klasy ogierów angloarabskich działu 1 i 2 we francuskim Pompadour

 
« PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie »

Strona 3 z 34